Prevencia

Pri našich riešeniach sa snažíme predchádzať nebezpečným situáciám, preto naše projekty zameriavame na prevenciu. Zabezpečujeme sledovanie dôležitých údajov ako sú stav zatvorených dverí, vznik požiaru, rizikové miesta pre vznik poruchy v inštaláciách. Naši technici sú pripravení preveriť celkový stav a na základe výsledkov navrhnúť opatrenia pre ich odstránenie. Riešime zlý stav rozvodov v stupačkách, sledovanie priestorov kamerami. Na základe požiadaviek zákazníkov dokážeme informovať o vzniku nepredvídanej udalosti.

Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať...

Kontaktné informácie

kontaktné informácie
  • SIMIKA - Róbert Zátopek, Jedlíkova 1, Nitra
  • mobil 0908 707 551
  • mail zatopek@simika.sk
Zobraziť všetky kontakty...